Bookmark and Share Add to Favorites     บอร์ดรวมสำหรับสมาชิกเท่านั้นที่จะเข้าได้
เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

เคล็ดลับการสร้างความสำเร็จฯ

 

 -------

รุ่นที่ 28 วันที่  13-14  ตุลาคม 2561

ปิดลงทะเบียน 10  ตุลาคม 2557

 

--------------------------------------------------

  

 

 

  

 

 

 

ชี้ให้เห็นวิกฤตที่แท้จริง...แล้วเปลี่ยนเป็นความสำเร็จแบบง่าย 

การแก้ปัญหาฟาร์มรังนกแบบบูรณาการณ์ ไม่ใช่เฉพาะให้นกเข้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

พร้อมใบอนุญาตการสิทธิบัตรฯ (เฉพาะผู้เข้าอบรมที่ชำระเงินเต็มเท่านั้น)    

 

 

ทำเนียบรุ่น

 

 ได้เริ่ม อบรม/สัมมนา ปี 2548 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีผู้ประกอบการฯ อายุไม่เกิน 40 ปี ให้ความสนใจเข้าอบรม และได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง

 

เคล็ดลับในการสร้างฟาร์มรังนกสำเร็จอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1-5

 ฟาร์มรังนกสุราษฎร์ธานี,ฟาร์มรังนกชุมพร,ฟาร์มรังนกหาดใหญ่,ฟาร์มรังนกแกลง,ฟาร์มรังนกจันทบุรี,ฟาร์มรังนกระยอง,ฟาร์มรังนกสมุทรสาคร,ฟาร์มรังนกบ้านแหลม(เพชรบุรี),ฟาร์มรังนกสงขลา,ฟาร์มรังนกปัตตานี,ฟาร์มรังนกเบตง,ฟาร์มรังนกปากพนัง,ฟาร์มรังนกนครศรีธรรมราช,ฟาร์มรังนกนราธิวาช,ฟาร์มรังนกสุไหโกลก,ฟาร์มรังนกระยอง,ฟาร์มรังนกตราด,ฟาร์มรังนกจันทบุรี

  

เคล็ดลับในการสร้างฟาร์มรังนกสำเร็จอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6-10

 ฟาร์มรังนกนครศรีธรรมราช,ฟาร์มรังนกนราธิวาช,ฟาร์มรังนกสุไหโกลก,ฟาร์มรังนกระยอง,ฟาร์มรังนกตราด,ฟาร์มรังนกจันทบุรี,ฟาร์มรังนกหนองคาย,ฟาร์มรังนกกระบี่(คลองท่อม),ฟาร์มรังนกกระบี่(นาสัก),ฟาร์มรังนกนครพนม,ฟาร์มรังนกนครราชสีมา,ฟาร์มรังนกชะอำ,ฟาร์มรังนกประจวบ

 

 เคล็ดลับในการสร้างฟาร์มรังนกสำเร็จอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 11-15

 ฟาร์มรังนกขอนแก่น,ฟาร์มรังนกเมืองพล(ขก.),ฟาร์มรังนกหนองคาย,ฟาร์มรังนกนครพนม,ฟาร์มรังนกสมุทรสาคร,ฟาร์มรังนกปัตตานี,ฟาร์มรังนกเบตง,ฟาร์มรังนกสงขลา,ฟาร์มรังนกสุไหโกลก,ฟาร์มรังนกระยอง,ฟาร์มรังนกท่าบ่อ(หนองคาย),ฟาร์มรังตราด,ฟาร์มรังนกตรัง(สิเกา),ฟาร์มรังนกตรัง(ยานตาขาว),ฟาร์มรังนกตรัง(ประเหลียน),ฟาร์มรังนกภูเก็ต

 

 เคล็ดลับในการสร้างฟาร์มรังนกสำเร็จอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 16-20

 ฟาร์มรังนกท่าศาลา-นครศรีธรรมราช,ฟาร์มรังนกนราธิวาช,ฟาร์มรังนกสมุทรสาคร,ฟาร์มรังนกเพชรบุรี,ฟาร์มรังนกสุราษฎร์ธานี,ฟาร์มรังนกชุมพร,ฟาร์มรังนกหาดใหญ่,ฟาร์มรังนกประจวบ,ฟาร์มรังนกกระบี่,ฟาร์มรังนกเซกา(บึงกาฬ),ฟาร์มรังนกท่าบ่อ(หนองคาย),ฟาร์มรังนกท่าอุเทน(นครพนม),ฟาร์มรังนกภูเก็ต,ฟาร์มรังนกเขาพนม

 

 เคล็ดลับในการสร้างฟาร์มรังนกสำเร็จอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 21-22

 ฟาร์มรังนกอยุธยา,ฟาร์มรังนกสุพรรณบุรี,ฟาร์มรังนกภูเก็ต,ฟาร์มรังนกสมุทรสงคราม,ฟาร์มรังนกพระประแดง,ฟาร์มรังนกแปดริ้ว,ฟาร์มรังนกปทุมธานี,ฟาร์มรังนกลพบุรี,ฟาร์มรังนกอุทัยธานี,ฟาร์มรังนกนครราชสีมา,ฟาร์มรังนกชุมพร,ฟาร์มรังนกอุบลราชธานี,ฟาร์มรังนกสมุทรปราการ,ฟาร์มรังนกบางสะพาน,ฟาร์มรังนกปัตตานี,ฟาร์มรังนกเบตง,ฟาร์มรังนกสุไหโกลก,ฟาร์มรังนกหัวหิน,ฟาร์มรังนกชะอำ,ฟาร์มรังนกบึงกาฬ