Bookmark and Share Add to Favorites     บอร์ดรวมสำหรับสมาชิกเท่านั้นที่จะเข้าได้
เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

เรียน CRF แล้วได้อะไร?

 

CRF มีเนื้อหาการเรียนการสอน และกิจกรรมกลุ่มที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านฟาร์มรังนกได้ด้วยตัวเอง คำว่า “ได้ด้วยตัวเอง” มีความหมายครอบคลุมศาสตร์ทุกศาสตร์ที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ และฟาร์มรังนก

                 ศาสตร์ทุกศาสตร์ ได้แก่

                 (1) การออกแบบผังโครงการ ผู้เรียนจะสามารถออกแบบผังโครงการได้ ว่าโครงการควรจะเป็นบ้านจัดสรร โรงแรม คอนโดมิเนียม โรงงาน รีสอร์ท หรืออาคารพาณิชย์ และฟาร์มรังนก

                 จะเป็นโครงการอะไรดี หลักสูตรจะสอนให้ท่านวิเคราะห์ที่ดิน แล้วหยิบแปลงที่ดินมาแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้เกิดผังโครงการขึ้นมา

                 ศาสตร์เรื่องการออกแบบผังโครงการ เป็นศาสตร์ที่สถาปนิกใช้เพื่อการออกแบบผังโครงการให้กับท่าน โครงการจะสอนให้ท่านรู้วิธีการออกแบบ แต่ไม่ได้หมายความว่า ท่านไม่ต้องว่าจ้างสถาปนิกให้ดำเนินการให้ เพียงแต่เมื่อท่านรู้ว่าการออกแบบออกแบบกันอย่างไร ท่านก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องผังโครงการกับสถาปนิกได้ เพราะผังโครงการ หากออกแบบมาไม่ได้ดีที่สุด ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ถือเป็นเรื่องที่ท่านเสียหายโดยที่ท่านไม่รู้ตัว แต่ถ้าท่านรู้ ความเสียหายจะไม่เกิด

                 (2) การออกแบบอาคาร เมื่อโครงการสอนท่านออกแบบผังโครงการเสร็จแล้ว โครงการจะสอนท่านให้ออกแบบอาคารประเภทต่างๆ ตามข้อกฎหมาย ท่านจึงสร้างรูปแบบของอาคารได้

                 การออกแบบอาคารได้ ทำให้ท่านก้าวเข้าไปสู่การประเมินค่าก่อสร้าง และค่าสาธารณูปโภคของโครงการได้ เมื่อท่านออกแบบอาคารเป็น ท่านจะได้ทะเลาะกับสถาปนิกเป็น ท่านจะไม่ถูกยัดเยียดความคิดโดยสถาปนิก ท่านจะอยู่ในอาการรู้ รู้ว่าอาคารที่ดีและเหมาะสมที่สุดของฟาร์มรังนกควรจะมีลักษณะเช่นไร

                 (3) การประเมินราคาต้นทุน หลักสูตรจะสอนท่านประเมินราคาค่าก่อสร้าง และต้นทุนในการทำโครงการทุกรายการ อีกทั้งยังจะสอนท่านแบ่งงวดงานการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิชา ทำให้ท่านไม่ถูกผู้รับเหมาก่อสร้างเอาเปรียบท่าน ทั้งเรื่องราคา วัสดุ และงวดงาน

                 ที่ท่านทำแบบนี้ได้จนถึงขนาดผู้รับเหมาอยู่ในอาการเกรงๆ ท่าน ก็เป็นเพราะหลักสูตรจะสอนให้ท่านเป็นในเรื่องที่ (1) และ (2) ซึ่งเมื่อเป็น 2 เรื่องแล้ว เรื่องที่ (3) ก็ไม่ยาก

                 (4) การทำ Cash Flow หลักสูตรจะสอนให้ท่านนำราคาขาย และต้นทุนโครงการทั้งหมด มาจัดทำแผนการเงินที่เรียกว่า ประมาณการกระแสเงินสดหรือ Cash Flow หรือ CF เพื่อให้ท่านตัดสินใจลงทุนตามหลักวิชาการเป็น ทั้งนี้เพราะการรู้ต้นทุนและราคาขาย แค่นำมาเปรียบเทียบกันแล้วเหลือกำไร ไม่ได้ทำให้การตัดสินใจลงทุนเกิดขึ้นได้ ท่านต้องทำ CF เป็น และใช้ CF ตัดสินใจลงทุน โดยใน CF จะบอกจำนวนเงินทุนตั้งบริษัท และเงินกู้โครงการ อีกทั้งเงินเหลือจากการทำโครงการทั้งหมด นอกจากนี้ CF ยังบอกถึงแผนการชำระคืนหนี้ธนาคารอีกด้วย

                 เมื่อจัดทำ CF เสร็จ ท่านจึงเห็นภาพและกิจกรรมของโครงการตั้งแต่ต้นจนจบอย่างชัดเจน ซึ่งโครงการจะสอนให้ท่านเป็นนักวิเคราะห์ที่วิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ได้ไม่แพ้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย

                 (5) การบริหารงานก่อสร้าง โครงการจะสอนวิธีการบริหารงานก่อสร้างตามหลักวิชา เพื่อให้ท่านสามารถควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาให้ได้ ว่าได้ทำการก่อสร้างให้ท่านอย่างมีหลักวิชาหรือไม่ และความรู้เรื่องการบริหารงานก่อสร้างนี้จะทำให้ท่านมองออกว่า ผู้รับเหมากำลังส่อแววว่าจะมีปัญหาหรือไม่ ท่านจะได้เตรียมตัวแก้ไขสถานการณ์ได้ทันก่อนที่เหตุการณ์ร้ายๆ จะเกิดขึ้น

                 (6) การตลาดโครงการ โครงการจะสอนท่านเรื่องการตลาดพอเป็นสังเขป เพื่อให้ท่านได้ไอเดียต่อการตลาดและการขายโครงการ ว่าทำอย่างไรการขายโครงการจึงจะประสบความสำเร็จ

                 (7) การบัญชี โครงการจะสอนท่านต่อวิธีการวางระบบบัญชีบริษัท ซึ่งเมื่อดำเนินการโครงการจะต้องมีการบันทึกบัญชี ท่านจะรู้วิธีการบันทึกบัญชีว่า บันทึกตามหลักวิชาที่ถูกต้อง บันทึกอย่างไร

                 การทำบัญชีให้ถูกต้อง จะทำให้การบริหารการเสียภาษีอากรให้สรรพากรเป็นไปอย่างถูกต้อง ประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงสุด

                 (8) การภาษีอากร โครงการจะสอนท่านต่อวิธีการบริหารภาษี ว่าบริหารภาษีอย่างไรจึงจะทำให้โครงการมีกำไรสูงสุด

                 (9) เทคนิคและการแก้ไขทุกปัญหา ในการเพาะเลี้ยงนกนางแอ่นกินรังขาวในลักษณะฟาร์ม การพัฒนา “คุณภาพรังนก” ให้มีมาตรฐาน

                (10) การรับรองในด้านสิทธิบัตร เป็นการเตรียมตัวเพื่อรองรับ AEC ทุกท่านที่เข้ารับการอบรม จะได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ของสิทธิบัตร

                (11) ถ้าต้องการทำดุษฎีบัณฑิต ไม่ต้องเรียนวิชาพื้นฐานซ้ำอีก ทำดุษฏีนิพนธิ์ ได้เลย เป็นหลักสูตรอบรมที่ตอบโจทย์ให้กับคนเรียนได้อย่าง 100% มีความหมายว่า ทุกคำถามของคนเรียนในภาคปฏิบัติ คนเรียนได้รับการดูแลแบบที่พวกเขานึกไม่ถึง นั่นมีความหมายว่า เรียนในโครงการแล้วได้คำปรึกษาทางธุรกิจฟรีกับ TIDI ที่หาเลี้ยงชีพมา 15 ปีกับการให้บริการที่ปรึกษา

                อ่านมาถึงตรงนี้ ท่านอาจจะถามว่า “แล้วถ้าไม่เรียน แล้วขอคำปรึกษาล่ะ TIDI จะคิดค่าบริการอย่างไร”

                คำตอบก็มีว่า “กติกาของTIDI คือ จับเวลาที่ชั่วโมงละ 20,000 – 50,000 บาท”

                 รับรองว่าสุดยอดเทคนิค วิธีการ ที่พลิกแพลง แต่ถูกต้องตามกฎหมายจะถูกนำมาสอนท่านแบบชนิดที่ท่านจะพอใจสุดขีด

                 ทั้งหมดเป็นสาระสำคัญบางส่วนของเนื้อหาหลักสูตร ซึ่งเขียนจากประสบการณ์ตรง นั่นแสดงว่า เรียน CRF จะเรียนจากประสบการณ์ที่มีรากฐานทางวิชาการรองรับ คนที่เรียน CRF จึงทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ และฟาร์มรังนกเป็น


 

แสดงความคิดเห็น

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน